Cho tam giác \(A B C\) có ba góc nhọn \((A B\lt A C)\). Gọi \(M\) là trung điểm \(B C\), trên tia \(A M\) lấy điểm \(E\) sao cho \(M A=M E\).

c) Gọi \(P\) là trung điểm \(A H\)\(Q\) là trung điểm \(E I\). Chứng minh ba điểm \(P, M, \mathrm{Q}\) thẳng hàng.

Giải thích:

Chứng minh đúng \(\triangle M A P=\triangle M E Q\) (c.g.c)

Suy ra \(\widehat{A M P}=\widehat{E M Q}\). Từ đó chứng minh \(P, M, \mathrm{Q}\) thẳng hàng

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Hoàng Văn Thụ - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Tp. Nam Định - Nam Định - MĐ 5757