Từ độ cao \(\mathrm{h}=45 \mathrm{~m}\) thả một vật rơi tự do. Lấy \(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\).

b) Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất.

Giải thích:

Quãng đường trong 2 giây đầu: \(s_{2}=\frac{1}{2} g t^{2}=20(\mathrm{~m})\)

Quãng đường mà vật đi được trong giây cuối là \(\Delta s=h-s_{2}=25(\mathrm{~m})\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6223