Cho đường tròn \((\mathrm{O} ; \mathrm{R})\), dây \(\mathrm{BC}\) cố định. Điểm \(\mathrm{A}\) di động trên cung lớn \(\mathrm{BC}(\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC})\) sao cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) nhọn. Các đường cao \(\mathrm{BE}, \mathrm{CF}\) cắt nhau tại \(\mathrm{H}\). Gọi \(\mathrm{K}\) là giao điểm của \(\mathrm{EF}\) với \(\mathrm{BC}\).

b) Chứng minh: \(K B . K C=K E \cdot K F\)

Giải thích:

image.png

Tứ giác \(\mathrm{BCEF}\) nội tiếp (câu a) nên \(\angle K F B=\angle E C B\) (góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện)

Xét tam giác \(\triangle K F B\)\(\triangle K C E\) có:

\(\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}\angle K \text { chung } \\\angle K F B=\angle K C E \text { (cmt) }\end{array} \Rightarrow \triangle K F B \sim \triangle K C E(\mathrm{~g}-\mathrm{g})\right.\end{array}\)

\(\Rightarrow \frac{K F}{K C}=\frac{K B}{K E}\) (các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ) \(\Rightarrow K F \cdot K E=K B \cdot K C\) (đpcm)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Lai Châu - MĐ 6034