Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được
chọn là dùng

A.

dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn

B.

điện áp khi truyền đi có giá trị lớn

C.

đường dây tải điện có điện trở nhỏ

D.

đường dây tải điện có tiết diện lớn

Giải thích:

+ Để giảm hao phí trong thực tiễn người ta thường tăng điện áp trước khi truyền đi

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638