Nêu thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Giải thích:

a) Thuận lợi

- Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Tài nguyên đất phong phú và màu mỡ thuận lợi phát triển nông nghiệp..

- Hệ thống sông ngòi dày đặc thuận lợi cho việc tưới tiêu trong nông nghiệp.

- Nguồn thủy năng dồi dào, thuận lợi để phát triển thủy điện

- Tài nguyên khoáng sản phong phú thuận lợi phát triển công nghiệp

- Trừ Lào, tất cả các nước Đông Nam Á đều giáp biển, thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển

b) Khó khăn:

- Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như: Bão, lũ lụt, động đất, sóng thần...

- Diện tích rừng bị thu hẹp.

- Nhiều loài khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6583