Hỗn hợp \(E\) gồm axit béo \(X\) và triglixerit Y. Thủy phân hoàn toàn 64,52 gam \(E\) trong dung dịch \(\mathrm{NaOH}\) đun nóng, thu được 67,08 gam hỗn hợp \(\mathrm{F}\) gồm muối natri stearat và natri oleat. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 64,52 gam \(\mathrm{E}\) thu được \(4,14 \mathrm{~mol} \mathrm{CO}_{2}\)\(3,90 \mathrm{~mol} \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\). Thành phần \% theo khối lượng của \(\mathrm{X}\) trong E là

Giải thích:

\(\mathrm{nO}(\mathrm{E})=(\mathrm{mE}-\mathrm{mC}-\mathrm{mH}) / 16=0,44 \longrightarrow \mathrm{nNaOH}=0,22\)

Muối gồm \(\mathrm{C} 17 \mathrm{H} 35 \mathrm{COONa}(0,1)\)\(\mathrm{C} 17 \mathrm{H} 33 \mathrm{COONa}(0,12)\) (Bấm hệ \(\mathrm{nNaOH}\)\(\mathrm{m}\) muối để tính số mol)

Bảo toàn \(\mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{nC} 3 \mathrm{H} 5(\mathrm{OH}) 3=(\mathrm{nC}(\mathrm{E})-\mathrm{nC}(\mathrm{muối})) / 3=0,06\)

Kết hợp số mol 2 mối \(\longrightarrow \mathrm{E}\) gồm:

Y là (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5: \(0,06 \mathrm{~mol}\)

\(\mathrm{X}\)\(\mathrm{C} 17 \mathrm{H} 35 \mathrm{COOH}: 0,1-0,06=0,04 \mathrm{~mol}\)

\(\rightarrow \% X=17,61 \%\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361