Tìm phương trình mă̆t cầu có tâm là điểm \(I(1 ; 2 ; 3)\) và tiếp xúc với trục \(O z\)

A.

\((x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=5\)

B.

\((x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=13\)

C.

\((x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=14\)

D.

\((x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=10\)

Giải thích:

Hình chiếu của điểm \(I(1 ; 2 ; 3)\) lên trục \(O z\) là điểm \(H\) có tọa độ là: \(H(0 ; 0 ; 3)\).

Ta có \(\overrightarrow{I H}=(-1 ;-2 ; 0)\).

Vì mặt cầu tiếp xúc với trục \(O z\) nên: \(R=|\overrightarrow{I H}|=\sqrt{(-1)^{2}+(-2)^{2}}=\sqrt{5}\).

Vậy phương trình mặt cầu có tâm là \(I(1 ; 2 ; 3)\) và tiếp xúc với trục \(O z\) là: \((x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-3)^{2}=5\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Tp. Hải Dương - MĐ 5706