Tính

c) \(C=\lim _{x \rightarrow(-2)^{-}} \frac{\sqrt{x^{2}-4}}{x^{2}+2 x}\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text {} C=\lim _{x \rightarrow-2^{-}} \frac{\sqrt{x^{2}-4}}{x^{2}+2 x} . \\ =\lim _{x \rightarrow(-2)^{-}} \frac{\sqrt{2-x} \cdot \sqrt{-2-x}}{-x(-2-x)}=\lim _{x \rightarrow(-2)^{-}} \frac{\sqrt{2-x}}{-x \sqrt{-2-x}}=+\infty\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6633