Hoàn thành các phương trình phản ứng:

a) \(\mathrm{CH}_{4}+\mathrm{Cl}_{2} \xrightarrow{\text { askt, 1:1 }}\)

Giải thích:

Viết đúng mỗi phương trình pư cho 0,5 điểm.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6293