Gọi \(z_{1}, z_{2}\) là các nghiệm phức của phương trình \(z^{2}-2 z+5=0\). Giá trị của biểu thức \(z_{1}^{3}+z_{2}^{3}\) bằng.

A.

\(7\)

B.

\(-7\)

C.

\(-22\)

D.

\(22\)

Giải thích:

Ta có \(z^{2}-2 z+5=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}z_{1}=1+2 i \\ z_{2}=1-2 i\end{array}\right.\).

Vậy \(z_{1}^{3}+z_{2}^{3}=(1+2 i)^{3}+(1-2 i)^{3}=-22\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Tiên Lãng - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5571