Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A.

\(4\)

B.

\(3\)

C.

\(6\)

D.

\(2\)

Giải thích:

image.png

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801