Từ hai thành phố \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B}\) cách nhau \(150 \mathrm{~km}\) có hai xe cùng xuất phát lúc \(7 \mathrm{~h}\) đến gặp nhau. Tốc độ của xe từ \(\mathrm{A}\)\(40 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\), của xe xuất phát từ \(\mathrm{B}\)\(60 \mathrm{~km} / \mathrm{h}\).

a) Lấy gốc tọa độ ở \(\mathrm{A}\), chiều dương hướng từ \(\mathrm{A}\) sang \(\mathrm{B}\), gốc thời gian lúc \(7 \mathrm{~h}\). Viết phương trình chuyển động của 2 xe.

Giải thích:

Viết phương trình chuyển động của hai xe

\(\begin{array}{l}x_{A}=40 . t(\mathrm{~km}) \\x_{B}=150-60 . t(\mathrm{~km})\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6223