Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ \(5 \mathrm{~cm}\), tần số \(10 \mathrm{~Hz}\). Biết khối lượng của vật nhỏ bằng \(100 \mathrm{~g}\). Lực kéo về tác dụng vào vật có độ lớn cực đại gần đúng bằng

A.

\(20 \mathrm{~N}\)

B.

\(200 \mathrm{~N}\)

C.

\(0,5 \mathrm{~N}\)

D.

\(50 \mathrm{~N}\)

Giải thích:

+ Lực kéo về cực đại \(F_{\max }=m(2 \pi f)^{2} A=20 \mathrm{~N}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638