Thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước \(3,4,5\)

A.

60 .

B.

20 .

C.

30 .

D.

10 .

Giải thích:

\(V=a b c=3 \cdot 4 \cdot 5=60 \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Ninh Bình -MĐ 7057