a) Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{array}{l}2 x-y=3 \\ x+y=0\end{array}\right.\)

Giải thích:

Ta có:

\(\left\{\begin{array} { l }{ 2 x - y = 3 } \\{ x + y = 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 3 x = 3 } \\{ x + y = 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x=1 \\y=-1\end{array}\right.\right.\right.\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là \((x ; y)=(1 ;-1)\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Vĩnh Phúc - MĐ 6856