Cho hàm số \(y=f(x)=\frac{1}{3} x^{3}+\frac{1}{2} x^{2}-12 x-1\) có đồ thị \((C)\).

b/ Viết phương tiếp tuyến của \((C)\) tại điểm có hoành độ \(x_{0}=0\)

Giải thích:

b/ Với \(x_{0}=0\) ta được \(\mathrm{y}_{0}=\mathrm{f}(0)=-1\).

Tính dược: \(f^{\prime}(0)=-12\)

Phương trình tiếp tuyến : \(\mathrm{y}=\mathrm{f}^{\prime}(0)(\mathrm{x}-0)-1\)

hay \(y=-12 x-1\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6652