Em hãy cho biết sự lớn lên và sự phân chia của tế bào.

Giải thích:

Sự lớn lên của tế bào: Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn dần thành tế bào trưởng thành nhờ quá trình trao đổi chất.

Sự phân chia tế bào: Tế bào lớn lên đến 1 kích thước nhất định thì phân chia.

Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.

-Quá trình phân chia tế bào diễn ra:

+Đầu tiên từ 1 nhân phân thành 2 nhân.

+Sau đó chất tế bào phân chia xuất hiện vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

+Các tế bào con lớn lên và phân chia.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Thái Bình - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - H.Châu Thành - Thái Bình - MĐ 6985