Trong mặt phẳng tọa độ \(O x y\), cho 3 điểm \(A(1 ; 2), B(-2 ; 1), C(3 ; 1)\).

a) Chứng minh rằng \(A, B, C\) là 3 đỉnh của một tam giác. Tìm tọa độ điểm \(D\) sao cho tứ giác \(A B C D\) là hình bình hành.

Giải thích:

Ta có \(\overrightarrow{A B}=(-3 ;-1), \overrightarrow{A C}=(2 ;-1)\).

\(\frac{-3}{2} \neq \frac{-1}{-1}\) nên hai vec tơ \(\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{A C}\) không cùng phương, hay \(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\) là 3 đỉnh của một tam giác.

Tứ giác \(\mathrm{ABCD}\) là hình bình hành khi và chi khi \(\overline{A B}=\overline{D C}\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array} { l } { 3 - x _ { D } = - 3 } \\{ 1 - y _ { D } = - 1 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x_{D}=6 \\y_{D}=2\end{array} \text {. Vậy } D(2 ; 6)\right.\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Tp. Quy Nhơn - Bình Định - MĐ 6373