Cho hàm số \(y=f(x)\) phù hợp với bảng biến thiên bên dưới. Tổng số đường tiệm cận là:

https://docdn.giainhanh.io/media/test/6c6e8dcc65ec35d5b3b86158b2c7b57d.png

A.

1 .

B.

2 .

C.

3 .

D.

4 .

Giải thích:

Ta có: \(\lim _{x \rightarrow+\infty} f(x)=-3\) nên ta có TCN: \(y=-3\)

Ta có: \(\lim _{x \rightarrow-1^{-}} f(x)=+\infty\) nên ta có TCĐ: \(x=-1\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Quán Nho - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7098