Cho hàm số \(y=f(x)=\frac{1}{3} x^{3}+\frac{1}{2} x^{2}-12 x-1\) có đồ thị \((C)\).

a/ Tính đạo hàm của hàm số trên.

Giải thích:

a/ \(y=f(x)=\frac{1}{3} x^{3}+\frac{1}{2} x^{2}-12 x-1 \Rightarrow \mathrm{y}^{\prime}=\mathrm{f}^{\prime}(\mathrm{x})=\mathrm{x}^{2}+\mathrm{x}-12\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6652