Cho hai số phức \(z_{1}=1+3 i\)\(z_{2}=-2+i\). Tính môđun của số phức \(w=\overline{z_{1}} z_{2}+3 \overline{z_{2}}\).

A.

\(|w|=\sqrt{185}\)

B.

\(|w|=\sqrt{5}\)

C.

\(|w|=\sqrt{41}\)

D.

\(|w|=5 \sqrt{5}\)

Giải thích:

Ta có \(w=\overline{z_{1}} z_{2}+3 \overline{z_{2}}=(1-3 i)(-2+i)+3(-2-i)=-5+4 i\)

Do đó \(|w|=\sqrt{(-5)^{2}+4^{2}}=\sqrt{41}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873