Nhân dịp BLACK FRIDAY một cửa hàng thời trang giảm giá \(30 \%\) cho các sản phẩm là giầy da và \(50 \%\) cho sản phẩm là túi xách. Một khách hàng mua 2 đôi giầy và 3 túi xách ở cửa hàng trên với giá niêm yết là 2 100000 đồng \(/ 1\) đôi giầy và 1200000 đồng \(/ 1\) túi xách. Hỏi khách hàng đó phải trả bao nhiêu tiền? Biết rằng khách hàng phải trả thuế giá trị gia tăng (VAT) được tính bằng \(10 \%\) trên tổng số tiến bán.

Giải thích:

Số tiền mua 2 đôi giầy và 3 túi xách chưa thuế là:

\(\begin{array}{l}\text { (100\% - } 30 \%) .2100000 .2+(100 \%-50 \%) .1200000 .3 \\=4740000 \text { đồng. }\end{array}\)

Số tiền khách hàng phải trả khi có thuế \(10 \%\) là:

\((100 \%+10 \%) \cdot 4740000=5214000 \text { đồng }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6388