Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình \(2 f(x)+7=0\) có bao nhiêu nghiệm?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/c4c7ca12aa47bfc3d5774bf4bcf23eb2.png

A.

Vô nghiệm

B.

\(4\)

C.

\(3\)

D.

\(2\)

Giải thích:

\(2 f(x)+7=0 \Leftrightarrow f(x)=-\frac{7}{2}\)

Từ hình vẽ ta có \(-4\lt -\frac{7}{2}\lt -3\) suy ra số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f(x)\) và đường thẳng \(y=-\frac{7}{2}\)\(4 \Rightarrow\) phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801