Sân truờng của một trường THCS là một hình chữ nhật có chiếu dài \(50 \mathrm{~m}\), chiều rộng \(30 \mathrm{~m}\). Trong sân truờng có phần diện tích trồng cây xanh chiếm \(10 \%\) diện tích sân trường, phần còn lại để học sinh vui chơi.

a) Tính diện tích sân trường ( cả phần diện tích trồng cây xanh)

Giải thích:

a) Diện tích sân trường ( cả phần diện tích trồng cây xanh)

\(50 \times 30=1500\left(\mathrm{~m}^{2}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6287