Giải phương trình: \(\frac{15}{x^{2}-6 x+4}=\frac{(x-1)^{2}+15 x+3}{x\left(x^{2}-2 x+4\right)}\).

Giải thích:

Điều kiện: \(x \neq 0 ; x \neq 3+\sqrt{5} ; x \neq 3-\sqrt{5}(*)\).

Phương trình biến đổi thành: \(\frac{1}{x^{2}-6 x+4}-\frac{1}{x^{2}-2 x+4}=\frac{1}{15 x}\) \(\Leftrightarrow \frac{1}{x+\frac{4}{x}-6}-\frac{1}{x+\frac{4}{x}-2}=\frac{1}{15}\)

Đặt \(x+\frac{4}{x}=t(t \neq 2 ; t \neq 6)\).

PT (1) trở thành: \(\frac{1}{t-6}-\frac{1}{t-2}=\frac{1}{15} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-4 \\ t=12\end{array}\right.\).

Với \(t=-4\) ta có \(x+\frac{4}{x}=-4 \Leftrightarrow x=-2\) thỏa mãn (*).

Với \(t=12\) ta có \(x+\frac{4}{x}=12 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=6+4 \sqrt{2} \\ x=6-4 \sqrt{2}\end{array}\right.\) thỏa mãn (*).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán (CT) 18-19 - Đắk Lắk - MĐ 6237