Tìm tập nghiệm \(S\) của bất phương trình : \(\log _{\frac{1}{2}}(x+1)\lt \log _{\frac{1}{2}}(2 x-1)\).

A.

\(S=(2 ;+\infty)\)

B.

\(S=\left(\frac{1}{2} ; 2\right)\)

C.

\(S=(-\infty ; 2)\)

D.

\(S=(-1 ; 2)\)

Giải thích:

Ta có: \(\log _{\frac{1}{2}}(x+1)\lt \log _{\frac{1}{2}}(2 x-1) \Leftrightarrow x+1\gt 2 x-1>0 \Leftrightarrow 2>x>\frac{1}{2}\).

Vậy \(S=\left(\frac{1}{2} ; 2\right)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611