Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(O x y\), cho điểm \(A(-1 ; 1)\), đường thẳng \(\Delta: x+2 y-3=0\).

a) Lập phương trình đường thẳng \(d\) đi qua điểm \(A\) và song song với đường thẳng \(\Delta\).

Giải thích:

\(d / / \Delta \Rightarrow d: x+2 y+m=0, \quad m \neq-3\)

Vì d đi qua A nên \(-1+2+m=0 \Rightarrow m=-1(T M)\)

Vậy phương trình \(d: x+2 y-1=0\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 5747