Cho đồ thị hàm số \(y=f(x)\) như hình vẽ bên. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(\mathrm{x})\) với trục \(O x\) nằm phía trên và phía dưới trục \(O x\) lần lượt là 3 và 1 . Khi đó \(\int_{-2}^{3} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}\) bằng :

A.

2

B.

-2

C.

3

D.

4

Giải thích:

Theo giả thiết ta có : \(\int_{-2}^{0}|f(\mathrm{x})| \mathrm{dx}=\int_{-2}^{0}-f(\mathrm{x}) d x=1 \Rightarrow \int_{-2}^{0} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}=-1 ; \int_{0}^{3}|f(\mathrm{x})| d x=\int_{0}^{3} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}=3\)

Do đó : \(\int_{-2}^{3} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}=\int_{-2}^{0} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}+\int_{0}^{3} f(\mathrm{x}) \mathrm{dx}=-1+3=2\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quảng Xương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa- MĐ 6654