Cho hình chóp \(S \cdot A B C D\) có đáy \(A B C D\) là một tứ giác lồi. Gọi \(O\) là giao điểm của \(A C\)\(B D\). Trên cạnh \(A B\) lấy điểm. \(M\) sao cho \(M\) không trùng với điểm \(A\)\(B\), trên cạnh \(C D\) lấy điểm \(N\) sao cho \(N\) không trùng với điểm \(C\)\(D\). Mặt phẳng \((\alpha)\) là mặt phẳng đi qua \(M N\) và song song với \(S A\)

b) Tìm giao điểm \(F\) cúa \(\mathrm{SB}\) với \((\alpha)\)

Giải thích:

Ta có: \(\left\{\begin{array}{c}\mathrm{SA} / /(\alpha), \mathrm{SA} \subset(\mathrm{SAB}) \\ \mathrm{M} \in(\mathrm{SAB}) \cap(\alpha)\end{array} \Rightarrow(\mathrm{SAB}) \cap(\alpha)=\mathrm{MF}\right.\) (với \(\mathrm{F} \in \mathrm{SB}\) và MF//SA)

\(\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}F \in \mathrm{SB} \\F \in(\alpha)\end{array} \Rightarrow \mathrm{SB} \cap(\alpha)=\mathrm{F}\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6631