Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y=x^{2}-2 x-3\).

Giải thích:

Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y=x^{2}-2 x-3\) :

* Tập xác định : \(D=\mathbb{R}\)

* Toạ độ đinh : \(S(1 ;-4)\)

* Sự biến thiên:Vì \(a=1\gt 0\) nên hàm số đồng biến trên khoảng \((1 ;+\infty)\) và nghịch biến trênkhoảng \((-\infty ; 1)\).

Bảng biến thiên :

image.png

* Điểm đặc biệt:

image.png

* Đồ thị: Đồ thị hàm số là đường parabol có đỉnh \(\mathrm{S}(1 ;-4)\), hướng bề lõm lên trên và nhận đường thẳng \(x=1\) làm trục đối xứng.

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Tp. Quy Nhơn - Bình Định - MĐ 6373