a) Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hai đường thẳng \(d: y=m^{2} x+2 m-3\)\(d^{\prime}: y=(3-2 m) x-1\) song song với nhau.

Giải thích:

Hai đường thẳng \(d, d^{\prime}\) song song \(\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}a=a^{\prime} \\ b \neq b^{\prime}\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}m^{2}=3-2 m \\ 2 m-3 \neq-1\end{array}\right.\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}m^{2}+2 m-3=0 \\ m \neq 1\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}m=1 \vee m=-3 \\ m \neq 1\end{array} \Leftrightarrow m=-3\right.\right.\)

Vậy \(m=-3\) là giá trị cần tìm.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi giữa kì 1 (CT) 19-20 - Bắc Ninh - MĐ 6351