Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((P)\) của hàm số \(y=x^{2}-2 x-3\).

Giải thích:

* TXĐ: \(R\)

* Bảng biến thiên: Ta có: \(-\frac{b}{2 a}=1,-\frac{\Delta}{4 a}=-4\). Vì \(a=1\gt 0\) nên

Hàm số đồng biến trong \((1 ;+\infty)\); nghịch biến trong \((-\infty ; 1)\).

image.png

Đồ thị:

- Đinh I(1;-4)

- Trục đối xứng: đường thẳng \(x=1\).

- Giao của đồ thị với trục \(\mathrm{Oy}\) : \((0 ;-3)\).

- Giao của đồ thị với trục \(O x:(-1 ; 0) ;(3 ; 0)\).

Vẽ đồ thị:

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi giữa kì 1 (CT) 19-20 - Bắc Ninh - MĐ 6351