Cho hình chóp \(S . A B C\) có đáy là tam giác vuông cân tại \(B, A C=a \sqrt{2}, S A \perp(A B C)\)\(S A=a \sqrt{3}\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(A B\). Khi đó, khoảng cách từ \(M\) đến mặt phẳng \((S B C)\) bằng

A.

\(\frac{a}{2}\)

B.

\(\frac{a \sqrt{3}}{2}\)

C.

\(\frac{a}{4}\)

D.

\(\frac{a \sqrt{3}}{4}\)

Giải thích:

image.png

Giả thiết \(\triangle A B C\) vuông cân tại \(B, A C=a \sqrt{2} \Rightarrow A B=a\).

Ta có: \(\left\{\begin{array}{l}B C \perp A B \\ B C \perp S A\end{array} \Rightarrow B C \perp(S A B) \Rightarrow(S B C) \perp(S A B)\right.\).

Gọi đường cao \(A H\) của \(\triangle S A B \Rightarrow A H=d(A,(S B C))\).

Ta có: \(\frac{1}{A H^{2}}=\frac{1}{S A^{2}}+\frac{1}{A B^{2}}=\frac{1}{3 a^{2}}+\frac{1}{a^{2}}=\frac{4}{3 a^{2}} \Rightarrow A H=\frac{a \sqrt{3}}{2}\)

\(M\) là trung điểm của \(AB\) \(\Rightarrow d(M,(S B C))=\frac{1}{2} d(A,(S B C))=\frac{a \sqrt{3}}{4}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Ninh Thuận - MĐ 7032