Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}\). Điểm \(\mathrm{D}\) trên cạnh \(\mathrm{BC}\), vẽ \(\mathrm{DM}\) vuông góc với \(\mathrm{AB}\) tại \(\mathrm{M}, \mathrm{DN}\) vuông góc với \(\mathrm{AC}\) tại \(\mathrm{N}\).

a) Tứ giác AMDN là hình gì? Vì Sao?

Tính diện tích tứ giác \(\mathrm{AMDN}\) biết \(\mathrm{AM}=3 \mathrm{~cm}, \mathrm{AD}=5 \mathrm{~cm}\).

Giải thích:

Vẽ hình đúng, ghi đầy đủ GT, KL

image.png

- Chứng minh được tứ giác AMDN có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật

- Áp dụng định lý Pitago tính được \(\mathrm{MD}=4 \mathrm{~cm}\)

- Diện tích hình chữ nhật AMDN là:

\(\text { AM } \cdot \mathrm{MD}=3.4=12\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa - MĐ 6913