b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm \(M(-1 ; 4)\) và song song với đường thẳng \(y=2 x-1\).

Giải thích:

Gọi (d) là đường thẳng cần tìm.

\(\mathrm{Vì} (\mathrm{d})\) song song với đường thẳng \(\mathrm{y}=2 \mathrm{x}-1\) nên \((\mathrm{d})\) : \(\mathrm{y}=2 \mathrm{x}+\mathrm{b}(\mathrm{b} \neq-1)\)

Vì (d) đi qua điểm \(\mathrm{M}(-1 ; 4)\) nên:

\(\text { 2. (-1) }+b=4 \Leftrightarrow b=6 \text { (TM) }\)

Vậy (d): \(\mathrm{y}=2 \mathrm{x}+6\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Hải Dương - MĐ 5699