Số điểm chung của đồ thị hàm số \(y=\frac{3 x-1}{x+1}\) và đồ thị hàm số \(y=-4 x+5\)

A.

\(3\)

B.

\(1\)

C.

\(2\)

D.

\(0\)

Giải thích:

Số điểm chung của đồ thị hai hàm số bằng số nghiệm của phương trình \(\frac{3 x-1}{x+1}=-4 x+5\)

Ta có: PT \((1) \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x \neq-1 \\ 4 x^{2}+2 x-6=0\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x \neq-1 \\ x=1, x=-\frac{3}{2}\end{array} \Leftrightarrow x=1, x=-\frac{3}{2}\right.\right.\).

Vậy đồ thị hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611