Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) \(y=3 x^{2}+\sqrt{x+1}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { a) } y=3 x^{2}+\sqrt{x+1} \\ y^{\prime}=6 x+\frac{1}{2 \sqrt{x+1}}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Gia Tự - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Đắk Lắk - MĐ 5753