Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=x^{3}-x^{2}+2 x\) và đường thẳng \(y=10-x\)

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Giải thích:

Phương trình hoành độ giao điĉ̉m

\(x^{3}-x^{2}+2 x=10-x \Leftrightarrow y=x^{3}-x^{2}+3 x-10=0 \Leftrightarrow x=2\)

Vây đồ thị hàm số \(y=x^{3}-x^{2}+2 x\) cắt đường thẳng \(y=10-x\) tại 1 điểm.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873