Trong không gian \(O x y z\) cho hai điểm \(A(-2 ; 0 ; 1), B(4 ; 2 ; 5)\), phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(A B\)

A.

\(3 x+y+2 z-10=0\).

B.

\(3 x+y-2 z-10=0\).

C.

\(3 x+y+2 z+10=0\).

D.

\(3 x-y+2 z-10=0\)

Giải thích:

Gọi \(M\) là trung điểm cúa \(A B\), ta có \(M(1 ; 1 ; 3)\).

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(A B:\left\{\begin{array}{l}\text { di qua } M(1 ; 1 ; 3) \\ \text { vtpt } \overrightarrow{A B}=(6 ; 2 ; 4) \Rightarrow \vec{n}=(3 ; 1 ; 2)\end{array}\right.\)

Phương trình mặt phẳng trung trực cúa đoạn thẳng \(A B\)\(3(x-1)+(y-1)+2(z-3)=0\) \(\Leftrightarrow 3 x+y+2 z-10=0\)

Vây phương trình măt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(A B\)\(3 x+y+2 z-10=0\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề thi giữa kì 2 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6970