Tìm tập xác định của các hàm số:

a) \(y=\frac{3 x+2019}{x-2}\).

Giải thích:

Điều kiện xác định: \(x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2\)

Vậy tập xác định của hàm số là \(D=R \backslash\{2\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi giữa kì 1 (CT) 19-20 - Bắc Ninh - MĐ 6351