Đường cong ở hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/780d4afe17d33f1671cd8420947d0c3c.png

A.

\(y=2 x^{3}-x^{2}+6 x+1\)

B.

\(y=2 x^{3}-6 x^{2}+6 x+1\)

C.

\(y=2 x^{3}-6 x^{2}-6 x+1\)

D.

\(y=-2 x^{3}-6 x^{2}-6 x+1\)

Giải thích:

Ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm \(I(1 ; 3)\). Lần lượt thay tọa độ điểm I vào các biểu thức hàm số ở các đáp án, cho ta đáp án \(B\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767