Gọi \(S\) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y=\mathrm{e}^{x}, y=0, x=0, x=2\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

\(S=\pi \int_{0}^{2} \mathrm{e}^{2 x} \mathrm{~d} x\).

B.

\(S=\int_{0}^{2} \mathrm{e}^{2 x} \mathrm{~d} x\).

C.

\(S=\int_{0}^{2} \mathrm{e}^{x} \mathrm{~d} x\).

D.

\(S=\pi \int_{0}^{2} \mathrm{e}^{x} \mathrm{~d} x\).

Giải thích:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y=\mathrm{e}^{x}, y=0, x=0, x=2\) được tính theo công thức \(S=\int_{0}^{2}\left|\mathrm{e}^{x}\right| \mathrm{d} x=\int_{0}^{2} \mathrm{e}^{x} \mathrm{~d} x\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lê Hồng Phong - Đề thi thử THPTQG Lần 4 (CT) 18-19 - Thanh Hóa- MĐ 6930