Bất phương trình \(\log _{2}(3 x-2)\gt \log _{2}(6-5 x)\) có tập nghiệm là \((a ; b)\). Tổng \(a+b\) bằng

A.

\(\frac{8}{3}\).

B.

\(\frac{28}{15}\).

C.

\(\frac{26}{5}\).

D.

\(\frac{11}{5}\).

Giải thích:

Ta có: \(\log _{2}(3 x-2)>\log _{2}(6-5 x) \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}3 x-2>6-5 x \\ 6-5 x>0\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x>1 \\ x\lt \frac{6}{5}\end{array} \Leftrightarrow 1\lt x\lt \frac{6}{5}\right.\right.\).

Tập nghiệm của bất phương trình là \(\left(1 ; \frac{6}{5}\right)\).

Vậy \(a+b=1+\frac{6}{5}=\frac{11}{5}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Tân Lâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6916