Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là \(r\) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là \(F\). Khi khoảng cách giữa hai điện tích là \(3 r\) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là

A.

\(\frac{F}{9}\)

B.

\(\frac{F}{3}\)

C.

\(3 F\)

D.

\(9 F\)

Giải thích:

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính lực \(\mathrm{Cu}\) - lông: \(F=k \cdot \frac{\left|q_{1} \cdot q_{2}\right|}{r^{2}}\)

Cách giải:

Áp dụng công thức tính lực \(\mathrm{Cu}-\) lông ta có: \(\left\{\begin{array}{l}F=k \cdot \frac{\left|q_{1} \cdot q_{2}\right|}{r^{2}} \\ F^{\prime}=k \cdot \frac{\left|q_{1} \cdot q_{2}\right|}{(3 r)^{2}}=k \cdot \frac{\left|q_{1} \cdot q_{2}\right|}{9 r^{2}}\end{array} \Rightarrow F^{\prime}=\frac{F}{9}\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886