Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin và lysin (trong đó nguyên tố nitơ chiếm \(20,22 \%\) khối lượng). Trung hòa \(\mathrm{m}\) gam \(\mathrm{X}\) bằng dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\) vừa đủ, thu được 201,0 gam hỗn hợp muối. Giá trị của \(\mathrm{m}\)

A.

127,40

B.

83,22

C.

65,53

D.

117,70

Giải thích:

Capture 1.PNG

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6272