Giải các bất phương trình sau :

\(\frac{x-4}{2 x-3} \geq 0\).

Giải thích:

image.png

Tập nghiệm \(S=\left(-\infty ; \frac{3}{2}\right) \cup[4 ;+\infty)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thánh Tông - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Hà Nội - MĐ 6668