Định dạng kí tự là gì? Những tính chất cơ bản của định dạng kí tự là gì?

Giải thích:

- Trả lời đúng khái niệm định dạng kí tự

- Dáng vẻ của các kí tự thể hiện ở: Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kinh Bắc - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6076