Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số \(y=f(x)\).

https://docdn.giainhanh.io/media/test/6332e0ea896a824787ef614f39ed8162.png

A.

3.

B.

1.

C.

4.

D.

2.

Giải thích:

Từ đồ thị hàm số đã cho ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thiệu Hóa - Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Thiệu Hóa - Thanh Hóa - MĐ 6409