Cho hàm số \(f(x)\) có bảng xét dấu của \(f^{\prime}(x)\) như sau:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

https://docdn.giainhanh.io/media/test/b66ce0f332a510aa20720012900c1957.PNG

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Giải thích:

Dựa vào bảng xét dấu của \(f^{\prime}(x)\) hàm số đã cho có 2 điểm cực tri.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873