Nếu hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm tại \(x_{0}\) thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm \(M\left(x_{0} ; f\left(x_{0}\right)\right)\)

A.

\(y=f^{\prime}(x)\left(x-x_{0}\right)+f\left(x_{0}\right)\).

B.

\(y=f^{\prime}(x)\left(x-x_{0}\right)-f\left(x_{0}\right)\).

C.

\(y=f^{\prime}\left(x_{0}\right)\left(x-x_{0}\right)+f\left(x_{0}\right)\).

D.

\(y=f^{\prime}\left(x_{0}\right)\left(x-x_{0}\right)-f\left(x_{0}\right)\)

Giải thích:

Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm, tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(\mathrm{y}=\mathrm{f}(\mathrm{x})\) tại \(M\left(x_{0} ; f\left(x_{0}\right)\right)\) có hệ số góc là \(f^{\prime}\left(x_{0}\right)\). Suy ra phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(\mathrm{y}=\mathrm{f}(\mathrm{x})\) tại điểm \(M\left(x_{0} ; f\left(x_{0}\right)\right)\) là: \(y=f^{\prime}\left(x_{0}\right)\left(x-x_{0}\right)+f\left(x_{0}\right)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767